Locatie: Home Vereniging Geschiedenis

Geschiedenis

Studentenvereniging Textores Magistrique is studentenvereniging ontstaan door een net afgeronde fusie tussen de twee HBO-verenigingen E.H.T.S.V. en s.v. Magisterium. Met de oprichtingsdatum van 19 mei 1919 mag Textores Magistrique zich de oudste studentenvereniging van Enschede noemen.
Textores Magistrique heeft een lange geschiedenis die zich in de twee gefuseerde verenigingen manifesteert.

De Enschedese Hoogere Textiel School Vereeniging, ofwel de E.H.T.S.V., heeft haar wortels in de Enschedesche textiel en is met haar oprichtingsdatum van 19 mei 1919 de oudste vereniging van Enschede. In de tijd van de oprichting van de E.H.T.S.V. studeerde er nog alleen mannen aan de Textielschool en waren alle leden destijds van het mannelijke geslacht. Toch waren de leden niet alleen doordat er verschillende activiteiten met vrouwelijke opleidingen georganiseerd werden.

In de Tweede wereldoorlog werd de E.H.T.S.V. door de Duitse bezetter verboden. Enkele leden werden tijdens de oorlog door de Duitsers gefusilleerd wegens hun betrokkenheid bij de verzetsbeweging. Direct na de oorlog werd de vereniging in ere hersteld en vond een grote toeloop van leden plaats

Doordat de Twentse Textielindustrie rond de jaren vijftig en zestig langzaam verdween besloot het bestuur van de Textielschool te Enschede ook andere opleidingen aan te bieden. Na een verandering van de statuten konden nu ook niet-Textielstudenten lid worden van de E.H.T.S.V.
In 1996 besloot de E.H.T.S.V. een geheel Hogeschoolbrede studentenvereniging te worden, waardoor alle studenten van de toenmalige Hogeschool Enschede lid konden worden.

Studentenvereniging Magisterium is opgericht in op 10 oktober 1984 en vindt haar oorsprong in de studie chemische technologie. Destijds konden ook alleen chemische technologiestudenten lid van Magisterium worden.
Dit veranderde toen Magisterium in 1993 met “Chemica Occulta" fuseerde. Het aantal leden van de  vereniging groeide sterk en Magisterium werd een bloeiende academiebrede studentenvereniging.

In 1999 is Magisterium samengegaan met de HEAO-vereniging Eukomania. Eukomania was lange tijd een grote studentenvereniging in Enschede maar is door een dalend ledenaantal op zoek gegaan naar een fusiepartner. Door de fusie met Eukomania werd Magisterium in 1999 een Hogeschoolbrede studentenvereniging en konden alle studenten van de Saxion hogeschool lid worden.

In 2007 hebben de E.H.T.S.V. en s.v. Magisterium besloten nauw samen te werken met als doel te fuseren. Deze fusie is halverwege 2008 afgerond en op dit moment is Studentenvereniging Textores Magistrique de enige Hogeschool-vereniging van Enschede. Met haar ongeveer 400 leden neemt Textores Magistrique een prominente plek in het Enschedese studentenleven. Door haar ruime sociëteit en goede contacten met de Saxion Hogeschool, Studieverenigingen en oud-leden kan Textores Magistrique haar leden alles bieden.

 

Textores Magistrique, Slapende vereniging
Helaas heeft de vereniging 26 april, 2010 bij ALV moeten besluiten haar activiteiten te gaan staken. Een tekort aan leden en hoge kosten hebben de vereniging de das om gedaan. Tex is een slapende vereniging geworden.